Rubriky
Zprávy

Zápis do mateřškých škol proběhne 17. května od 9 do 13 hodin.

skolka_nahledŘeditelé a ředitelky mateřských a základních škol v Děčíně po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín stanovují podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V DĚČÍNĚ

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 je stanoven na den:

sobota 17. května 2014 v době od 9,00 hodin do 13,00 hodin.

ZÁPIS bude probíhat ve všech mateřských školách s touto výjimkou:
• pro MŠ Thunská, MŠ Moskevská a MŠ Krásný Studenec proběhne zápis dětí v MŠ Děčín VI, Klostermannova ul.,
• pro MŠ Vilsnice proběhne zápis v MŠ Děčín IV, Máchovo nám.,
• pro MŠ Tylova proběhne zápis v MŠ Děčín II, Liliová ul.
Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, podle předem stanovených kritérií ředitelem/ředitelkou školy.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
– občanský průkaz
– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
– rodný list dítěte

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v mateřských školách, na recepcích Magistrátu města Děčín nebo na odboru školství a kultury.

Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné předem domluvit s vedením mateřské školy termín náhradní.

Ředitelé a ředitelky MŠ a ZŠ v Děčíně
Zdroj: Magistrát města Děčín