Rubriky
Zprávy

Děčín má problémy s prachem v ovzduší. Iniciativa požaduje i sledování malých částic

DC smog_alesoKoncem března množství prachu v ovzduší v Děčíně překročilo kvóty na celý rok. V Ústeckém kraji už je na tom z tohoto hlediska hůře jen Most. Takzvaný polétavý prach přitom ohrožuje zdraví a roste kvůli němu i počet alergiků. Děčínské fórum, sdružující obyvatele usilující o čistší město, požaduje, aby se ve městě začaly měřit i koncentrace menších a pro zdraví nebezpečnějších prachových částic.

Měřící stanice na malé částice chybí v Děčíně i v Mostě.

„My máme v Děčíně měřící stanice jen na prachové částice PM10, ale mnohem negativnější vliv na zdraví mají ještě ty menší částice, které se dostávají v krevním oběhu dál, což jsou částice PM2,5 – ty jsou měřeny vlastně jenom v Ústí nad Labem a v Teplicích,“ říká mluvčí Děčínského fóra Šárka Miškovská.

O sledování množství prachu v Děčíně se zajímala redaktorka Iva Zítková – PŘEHRÁT

Děčínské fórum se domnívá, že i koncentrace těchto částic jsou ve městě vysoké a chce přimět odborníky, aby měřicí stanice, které umí malé částice prachu sledovat, instalovali i tam.

Důvod, proč právě Děčín tak trpí velkým množstvím prachu, je podle Miškovské doprava. Helena Plachá z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu k tomu dodává i polohu Děčína.

Pevné částice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví… Částice označené PM10 se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako PM2,5 pronikají až do plicních sklípků. Za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, se považují jemné částice PM2,5. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek.
Zdroj: www.mzp.cz

„Je v údolí, kolem řeky, uzavřený, tak není dobře provětrávaný, a tím pádem jsou tam ty koncentrace prachu větší, než by byly, kdyby byl někde na kopci, kde by foukalo,“ podotýká.

Že mají obyvatelé Ústeckého kraje obavy o své zdraví a zakládají občanská sdružení, není podle ní vůbec přehnaná reakce.

„Z chemického hlediska se vlastně na prachové částice nebo na částice prachového aerosolu zároveň zachytávají polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy či těkavé organické látky. No a ty mají mnohem větší dopad na zdraví, než jenom ty vlastní prachové částice,“ vysvětluje Helena Plachá.

Odborníci odhadují, že hodnoty doporučené Mezinárodní zdravotnickou organizací jsou na severu Čech místy ročně překračovány až o 75 procent.

Autor:  Iva Zítková,  kov
Zdroj: www.rozhlas.cz/sever