Rubriky
Zprávy

Český statistický úřad provádí šetření v domácnostech

lidedecin_alesoČeský statistický úřad provádí výběrové šetření v domácnostech. Šetření Životní podmínky 2014 probíhá v děčínských domácnostech již od 22. února a potrvá 11. května. Český statistický úřad získává dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 9 962 domácnostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o ochraně osobních údajů.

Zdroj: Magistrát města Děčín