Rubriky
Zprávy

Revitalizace Starého Města pokračuje

revitalizace stare mesto_alesoPo přestávce způsobené vánočními svátky, v průběhu kterých byla zavřená většina výroben a dodavatelů stavebních materiálů, se znovu rozbíhá jedna z plošně největších revitalizaci, jakou město Děčín v poslední době zažilo.

Klimatické podmínky, které zažíváme tuto zimu, jsou nebývale příznivé stavebním pracem. I proto bude revitalizace Starého Města pokračovat prakticky celý leden. V současné době je prioritní ulice Oblouková, kde je plánovaná kompletní výměna konstrukčních vrstev. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci, kterou projíždí mimo jiné vozy MHD, je třeba pečlivě volit technické řešení a také harmonogram postupu prací. V ulici vede mimo jiné vodovod Severočeské vodárenské společnosti. Aby se zabránilo jeho poškození, je nutné s rekonstrukcí postupovat po velmi krátkých úsecích.

Zároveň s Obloukovou ulicí se stále pracuje v ulicích Rakovnická v úseku Oblouková – Žerotínova a také v ulici Liščí. Práce, které nejsou závislé na počasí, budou probíhat prakticky celou zimu. Ostatní se snaží zhotovitel a investor koordinovat tak, aby se co nejvíce minimalizovaly klimatické vlivy na průběh stavby.
Na jaře se také v plném nasazení rozběhne rekonstrukce ulice Žerotínova. Zde probíhala na podzim rekonstrukce vodovodního řadu, jejímž investorem je Severočeská vodárenská společnost. Tato akce ještě není dokončena v úseku Jezdecká – Litoměřická. Zde by měly být práce hotovy v dubnu 2014. Kromě toho čeká celou Žerotínovu ulici nový povrch komunikace a obnova chodníků.

„Všechny práce by chtělo město Děčín stihnout v první polovině roku 2014. Kromě již probíhající revitalizace čeká město ještě na přidělení dotace na 3. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, do které spadá okolí ulic Roudnická, Zelená a Růžová. Pokud bude město jako žadatel úspěšné, měla by realizace těchto ulic proběhnout taktéž v roce 2014,“ řekl František Pelant, primátor města.

Celá revitalizace je součástí rozsáhlého projektu IPRM Děčín – sídliště Staré Město, ve kterém měli majitelé bytových domů na sídlišti možnost získat dotaci 40 % na opravy a rekonstrukce svých domů. Financování způsobilých výdajů projektů revitalizace veřejného prostranství je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z 15 % z vlastních prostředků města Děčín.

Zdroj: Magistrát města Děčín