Rubriky
Zprávy

Primátor jednal s Lesy ČR

priper stromy svahI přes neustálý tlak vedení města se dlouhodobě nedařilo donutit Lesy ČR, aby dokončily těžbu poškozených stromů na problematickém svahu v Prostředním Žlebu. Až intervence ministra zemědělství pomohla vyřešit tuto nepříjemnou situaci.

„Lesy ČR nás nedávno informovaly o tom, že vyhlásily nové výběrové řízení a to v odlišném režimu, než byla předchozí neúspěšná výběrová řízení. Z výsledků výběrového řízení vyplývá, že by v závislosti na klimatických podmínkách měla být těžba dokončena do konce dubna letošního roku,“ řekl František Pelant, primátor města. Protože je současné době provedeno základní zajištění svahu a těžba je v tuto chvíli zastavena, rozhodl primátor města o ukončení nařízené evakuace. „Přesto, že jsme evakuaci ukončili, vyzývám občany ke zvýšené opatrnosti. O počátku nové těžby budeme informovat a s obyvateli přilehlých nemovitostí dohodneme podmínky omezení pobytu na nezbytně nutnou dobu,“ doplnil František Pelant.

V březnu 2013 v místě těžby zdravotně poškozených stromů došlo k pádu stromů a ohrožení bezpečnosti obyvatel žijících v těsné blízkosti lesa. Vedení města ihned vyhlásilo evakuaci osob žijících v blízkosti těžby a začalo intenzivně vyjednávat o zajištění svahu a dokončení těžby.

Zdroj: Magistrát města Děčín