Rubriky
Zprávy

Nástup zimy provázejí pozoruhodné drobné jevy

České Švýcarsko, 18. 12. 2013 – S nastupující zimou je v národním parku České Švýcarsko možné pozorovat množství zajímavých drobných jevů souvisejících s chladným obdobím roku. Poměrně často se návštěvníci mohou setkat s erozními jevy, zejména drobným řícením kamenů. To souvisí s teplotními výkyvy, kdy teploty oscilují kolem bodu mrazu. Opakované zamrzání a tání vody v puklinách způsobuje jejich rozšiřování a nakonec úplné odtržení kamenů od masívů.
male_riceni_Stanislav Feigl

 

 

 

 

 


Drobná řícení: Proces, který se po miliony let významně podílí na utváření vzhledu pískovcové krajiny Českého Švýcarska. Foto: Stanislav Feigl

I přes převážně mrazivé počasí si některé místa stále ještě udržují specifické mikroklima, díky kterému se návštěvníci mohou setkat s organismy typickými spíše pro podzim. Svědčí o tom nedávný nález hřibovité houby v terénní prohlubni, rostoucí navíc neobvykle shora dolů.

australska_houba_Stanislav Feigl

 

 

 

 

 

Pozoruhodná houba: Objevila se navzdory mrazům, navíc roste „hlavou dolů“. Foto: Stanislav Feigl

Jednou z největších pozoruhodností období na pomezí podzimu a zimy jsou takzvané mrazové květy, které v některých letech vznikají na odumírajících částech listnatých stromů, a to jen na některých místech národního parku, například podél cesty od sezónního informačního centra Saula do obce Doubice. Jedná se velmi jemné ledové útvary mající podobu dlouhých, jemných a hustých vláken. Ta jsou velice citlivá a při sebemenším dotyku dochází k jejich zničení. Na větvích stromů tvoří velice nápadné útvary, podobné právě velkým bílým květům.

mrazove_kvety_Pavel Benda

 

 

 

 

 

 

Mrazové květy: Objevují se jen nepravidelně a jen na některých místech, např. poblíž sezónního informačního střediska Saula u obce Doubice. Foto: Pavel Benda

Zdroj: www.npcs.cz