Rubriky
Dětem Zprávy

Město zřizuje novou mateřskou školu

školka_alesoJsem si vědoma toho, že z pohledu rodičů je míst v MŠ stále nedostatek. A je nabíledni, že umístění dítěte v předškolním zařízení je zásadní pro ženy, které se tak mohou vrátit na trh práce, ale i pro celkovou situaci rodiny.

Město Děčín je zřizovatelem jedenadvaceti mateřských škol, které v současné době navštěvuje zhruba 1600 dětí. Z toho je 617 předškoláčků a nově bylo do školního roku 2013-14 přijato 465 dětí.

Vedle sítě městských školek v oblasti předškolní výchovy působí ještě další subjekty, a to mateřská centra. MC Bělásek poskytuje v Mikrojeslích Bělá v současné době 39 míst pro děti od jednoho do čtyř let a MC Rákosníček ve své miniškolce 20 míst pro děti ve věku od dvanácti měsíců do tří let. Vedle jeselských zařízení tohoto typu, která jsou finančně podporována z městských peněz, provozuje Rákosníček ještě MŠ Minimontessori pro 14 zájemců.

Na území města také umožňuje alternativní předškolní vzdělání třiceti dětem mateřská škola Montessori Svět a lesní školka Jurty, kam jich dochází 17.

Zároveň byly letos otevřeny dvě nové přípravné třídy při základních školách (celkem máme šest přípravných tříd pro 69 předškolních dětí), které se věnují přípravě budoucích školáků tak, aby dokázali snadněji vstoupit do systému vzdělávání a přivykli novému režimu. Jedná se často o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. S touto skupinou pracuje i vzdělávací klub Vilík, který poskytuje služby pro 6 dětí.

Na nedostatek míst v mateřských školách si přesto každým rokem stěžuje řada rodičů. A bohužel se každoročně opakuje situace, že některé děti do městských zařízení přijmout nemůžeme. Na druhou stranu máme v současné době 20 volných míst v Boleticích, která jsou rodičům stále k dispozici.

Od roku 1990 bylo zrušeno postupně 17 mateřských škol, z toho 10 městských, 7 podnikových. Bylo to logickým vyústěním faktu, že se rodilo méně dětí a kapacity budov se staly nepotřebnými, i zánikem některých podniků. Ale karta se časem ve vztahu k demografické křivce obrátila a míst ve školkách se začalo nedostávat. V devadesátých letech se podařilo nově zrekonstruovat dvě městská zařízení, a to MŠ Riegrova a Rudolfova.

Nicméně od chvíle, kdy jsme přišli na radnici, se poctivě snažíme tato místa navýšit. V roce 2011 jsme zrekonstruovali MŠ v Thunské ulici v celkové hodnotě 1,5 milionu korun a získali jsme tak 30 nových míst. Přesto i letos nebylo možné uspokojit 136 zájemců. Proto jsme hledali další řešení.

Hospodářská krize v současné době bohužel nepřeje velkorysým řešení, jako třeba postavit za desítky milionů nový objekt. Rozhodli jsme se proto využít stávajících prostor, které nejsou stoprocentně užívány a umožnily by po nutných stavebních úpravách zřídit novou mateřskou školu. Byla vybrána ZŠ v Březové ulici na Starém Městě, kde bude v nejbližších měsících realizována přestavba stávající školní družiny na moderní mateřskou školu, díky které získáme dalších 50 míst ve městě.

Tato opatření jsou výsledkem snahy v rámci prorodinné politiky města důsledně zmapovat situaci a vyjít vstříc rodinám s malými dětmi. V letech 2011-2014 tak dojde k navýšení o 80 míst v MŠ, jejichž zřizovatelem je Statutární město Děčín. Celková suma investovaná do těchto zařízení se pohybuje kolem 10 milionů korun.

V příštím roce bychom tak na území města mohli poskytovat předškolní výchovu a vzdělávání asi pro 1800 dětí a při navýšení o dalších 50 míst by to znamenalo, že neuspokojených zájemců by bylo kolem 2 %. A při respektování demografické křivky, která předpokládá už v roce 2015-16 poloviční zájem ze strany rodičů, bychom tuto poptávku měli do dvou let v podstatě uspokojit. Pokud bychom nerespektovali tento vývoj, mohlo by se stát, že by se některé školky opět staly zbytečnými.

Můžeme tedy konstatovat, že míst ve školkách a ostatních předškolních zařízeních bude v nejbližších letech dostatek. Podmínkou je zachování současných zařízení a klesající demografická křivka.

Tradičními zřizovateli mateřských školek však v minulosti byly podniky, továrny, zkrátka zaměstnavatelé. V současné době je i v republice velkým trendem zakládat firemní školky. Tato cesta je prozatím stále otevřená.

Hana Cermonová, náměstkyně primátora pro oblast školství, kultury a sociálních věcí