Rubriky
Zprávy

Magistrát města upozorňuje na silný vítr

decin vitr_alesoUpozorňujeme na silný vítr od čtvrtka 5. 12. 2013, 17 hodin do pátku 6. 12. 2013, 00 hodin a na velmi silný vítr od pátku 6.12.2013, 00 hodin do soboty 7. 12. 2013, 12 hodin.

Žádáme občany, aby se nezdržovali v blízkosti větších stromů a nechodili do lesoparků, parků a na hřbitovy.

Zdroj: Magistrát města Děčín

Co dělat při silném větru

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev silný vítr a sněhové jazyky pro celou Českou republiku od 6. prosince do 7. prosince do 12,00 hodin.

Zde je pár praktických rad od hasičů, co dělat při silném větru:

 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • Nezdržujte se v blízkosti větších stromů
 • Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy)
 • Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení
 • Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici)
 • Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
 • Nechoďte do lesa
 • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích
 • Připravte si k dispozici baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu
 • Respektujte informace Českého hydrometeorologického ústavu, které uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas a televize) nebo orgánů obce
 • Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • Varujte ostatní osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící a jinak postižené osoby
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • Připravte si materiál na zajištění oken a dveří
 • Odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)
 • Uvědomte si, že siréna Vás informuje o hrozícím nebezpečí
 • Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150

Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944