Rubriky
Zprávy

Lososi se vracejí do domovských řek

losos_kameniceČeskosaské Švýcarsko, 11. 11. 2013  Lososi obecní se v těchto dnech vracejí do svých domovských řek v Českém a Saském Švýcarsku. Od konce října se podařilo zdokumentovat několik dospělých jedinců v říčce Kamenici v Českém Švýcarsku či v toku Lachsbach u německého města Bad Schandau. Rybáři a ochranáři odhadují, že se do vodních toků na německé i české straně hranice mohly vrátit desítky lososů. Prokazatelně zaznamenat je však možné pouze jednotlivé ryby, většina navrátilců lidské pozornosti uniká.

“Společná snaha rybářů a ochrany přírody o návrat lososů do našich vod viditelně přináší své plody, ještě však nějakou dobu potrvá, než se lososí populace bude schopna udržet bez podpory člověka,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Lososy můžeme v našich vodách vidět také díky značné podpoře veřejnosti i všech partnerů projektu Návrat lososů. Věříme, že právě díky této podpoře mají lososi dobrou šanci v našich řekách opět zdomácnět v hojných počtech.”

“Ztratit nějaký živočišný druh je vlastně nesmírně snadné. Vrátit ho zpět do přírody stojí naopak nesmírně úsilí a nemalé prostředky. Je teď na nás, jako firemním partnerovi, abychom pomohli svou silou k tomu, že se projekt dál bude rozvíjet a poroste i jeho podpora u veřejnosti,” říká Romana Nýdrle, ředitelka korporátní komunikace MAKRO.

První dospělí lososi byli v Kamenici spatřeni již v posledním říjnovém týdnu (29.10.), kdy se podařilo natočit také krátkou videosekvenci v Edmundově soutěsce u Hřenska[1]. Spatřeny byly strážní a informační službou národního parku také další dvě ryby, dokumentaci se však pořídit nepodařilo. Na dvě desítky potvrzených návratů lososů ohlásili saští rybáři díky pravidelným kontrolním odlovům prováděným v blízkosti malé vodní elektrárny na říčce Lachsbach u Bad Schandau. Odlovené ryby byly po dokumentaci a umělém vytření[2] opět vráceny do vodního toku, aby mohly odplout zpět do moře[3]. Zatím posledním dokladem je nález mrtvého lososa, kterého pravděpodobně ulovila vydra. Samce rekordní velikosti 112 cm, který dosáhl hmotnosti více než 8 kg, našli pracovníci strážní a informační služby nedaleko jezu Edmundovy soutěsky v sobotu 9. listopadu.

Losos obecný je tažnou rybou s poměrně komplikovaným životním cyklem, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998, kdy Český rybářský svaz poprvé vypustil do říčky Kamenice malé lososy. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby byl návratový program úspěšný, musí pokračovat do doby, než lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka. Proto správa národního parku spustila v roce 2008 společně s dalšími partnery projekt Návrat lososů, který je zaměřený na šíření povědomí o problematice navracení vyhubených druhů do naší přírody a aktivní zapojování veřejnosti do těchto návratů.

Veřejnost se tak do reintrodukce může zapojit například adopcí malých lososů prostřednictvím dárcovské SMS, kteří na podzim jsou vypuštěni do přírody. Adoptivní rodiče mají také možnost se vypouštění aktivně účastnit. Aktuální informace o možnostech zapojení do projektu veřejnost najde na internetové stráncewww.navratlososu.cz nebo na profilu www.facebook.com/navratlososu.

Jak adoptovat lososa?

Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaruDMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 12 x 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.

Poznámky:
[1] Videosekvence ke shlédnutí viz níže.
[2] Po umělém vytření putuje genetický materiál v termoboxech do líhně v Langburkersdorfu, kde dojde k umělému oplodnění jiker a vylíhnutí malých lososů. Úspěšnost líhnutí zde dosahuje více než 90 %. Po vylíhnutí jsou malí lososi vypuštěni do cílových řek, např. Kamenice.
[3] Odlišně od jiných druhů lososů umírají po vytření jen někteří jedinci, labští lososi často opakují cestu do moře a zpět opakovaně.

Návrat domů: Losos v Edmundově soutěsce říčky Kamenice v NP České Švýcarsko. Záběr: Václav Sojka