Rubriky
Zprávy

V Děčíně začala rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodního řádu

SČVAK kanalizace vodovody oprava rekonstrukce_alesoSeveročeská vodárenská společnost začala v našem městě s rozsáhlou rekonstrukcí někde i více než sto let staré kanalizace a vodovodního řadu. Uvědomuji si, že práce, které v mnoha ulicích komplikují dopravu, jsou nepříjemné. Severočeská vodárenská společnost se rozhodla v okrese Děčín proinvestovat více jak 120 milionů korun. Realizováno bude 23 staveb. Objem prací je opravdu rozsáhlý a jsou s ní spojená nemalá omezení. Místa, v kterých práce probíhají, jsou špinavá a rozkopaná. Tyto nepříjemnosti a určitá omezení se dotýkají mnoha obyvatel. Vykoupena však budou kvalitnějšími dodávkami pitné vody a plně funkční kanalizací.

Nový vodojem na Letné zajistí dostatečné množství vody pro rozrůstající se vilovou zástavbu. V novém čísle Zpravodaje vychází velký článek o všech místech, kde rekonstrukce probíhá nebo probíhat bude. Věřím, že přes všechny nepříjemnosti spojené s rekonstrukcí budou práce provedeny rychle a kvalitně.

Franišek Pelant
primátor města
Zdroj: Magistrát města Děčín