Rubriky
Kultura Zprávy

Koncert k poctě Alberta Schweitzera

Koncert k poctě Alberta SchweitzeraRadio Vltava odvysílá 13. října ve 14,15 hodin přímý přenos z evangelického kostela v Děčíně, kde varhaník Petr Čech připomene obdobným programem tamní koncertní vystoupení lékaře, teologa a varhaníka Alberta Schweitzera z doby před 90 lety. Letos navíc uplynulo sto let od Schweitzerova odchodu do Afriky a založení nemocnice v Lambaréné.

Letos tomu je sto let od odchodu Alberta Schweitzera, nositele Nobelovy ceny míru, protestantského teologa, lékaře, misionáře a varhaníka pocházejícího z francouzsko-německého pomezí, do rovníkové Afriky, kde v Lambaréné v Gabonu založil a začal provozovat nemocnici. Stanice Vltava hudbou i slovem připomene jeho odkaz nejen z tohoto důvodu, ale také inspirována skutečností, že před devadesáti lety Schweitzer po své přednášce zahrál na varhany v evangelickém kostele v Bodenbachu, v Podmoklech, což je dnes součást Děčína.

V neděli 13. října odpoledne se na tomto místě uskuteční v přímém přenosu koncert varhaníka Petra Čecha, který se volbou repertoáru přiblíží tehdejšímu Schweitzerovu koncertnímu programu – zahraje několik Bachových skladeb a Mendelssohnovu varhanní sonátu. Čech je varhaníkem v pražském Týnském chrámu a působí pedagogicky na pražské konzervatoři.

Evropské přednáškové a koncertní cesty, jimiž získával finance pro svůj projekt, zavedly v roce 1923 Schweitzera i na území tehdejšího Československa. Objevil se v lednu nejen v Praze a v Mariánských Lázních, ale zahrál rovněž na varhany na severu, v převážně německy hovořícím pohraničí, dnešním Děčíně. Tamní luteráni si koncem 19. století postavili novogotický chrám Christuskirche, který dnes patří Českobratrské církvi evangelické. A varhany, u nichž host seděl, zde dosud existují, jsou funkční a hraje se na ně.

Do Afriky odešel Schweitzer na Velký pátek roku 1913 s posláním sloužit potřebným, nabízet křesťansky motivovanou obětavou pomoc a uskutečňovat misii. Podle dobového tisku byly základními pilíři jeho působení – a stejně tak i jeho varhanní hry – „dokonalá láska k bližním a neomezená důvěra v Boha, která mu propůjčila sílu a odvahu k ohromným a nadlidským úkolům a ke skálopevnému přesvědčení o vlastním úkolu…“ Zemřel v devadesáti letech roku 1965

Zdroj: Magistrát města Děčín