Rubriky
Zprávy

Město chce zvýšit bezpečnost chodců v okolí školy

skolak_alesoNa žádost rodičů a vedení Základní školy Na Stráni zpracovalo město dopravní řešení pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v okolí školy. Vypracovány jsou dvě varianty, ke kterým se mohou občané vyjádřit do konce října.

Úprava dopravy před a v okolí základní školy je možná ve dvou variantách. Varianta A zjednosměrňuje ulici M. Majerové ze směru z ulice Na Stráni, jednosměrná by nově byla také část ulice Na Stráni v místě před základní školou. Varianta B zjednosměrní ulici M. Majerové ze Slovanské ulice, část ulice Na Stráni v této variantě zůstane obousměrná. Do obou těchto studií je možné nahlédnout na odboru místního hospodářství a majetku města, oddělení správy pozemních komunikací města, číslo dveří 7 (budova magistrátu Mírové nám.) . Do konce října mohou občané zasílat vybranou variantu nebo své podněty na e-mail.zuzana.kudrnacova@mmdecin.cz

Zdroj: Magistrát města Děčín