Rubriky
reklama Tipy na výlet Turistické cíle volný čas Zprávy

Mapa výletních okruhů města Děčín

decin-mapa-vyletnich-okruhu-mapova-castMěsto Děčín připravilo mapu výletních okruhů po městě Děčín. Nabízí celkem devět barevně značených okružních tras – čtyři pro levobřežní část města s označením L1 – L4 (Podmokly a blízké okolí), čtyři pro pravobřežní část města s označením P1 – P4 (Děčín a blízké okolí) a jeden, který propojuje obě části města přes Tyršův most. Ten má označení LP.

Mapu si můžete stáhnout ve formátu PDF (6.5 MB).
V tištěné podobě ji můžete získat na některých informačních místech a u ubytovatelů (zejména u těch v Děčíně).

Trasy byly vybrány tak, aby představily většinu turistických zajímavostí ve středových částech města (od Ovčího můstku po Kvádrberk) a daly prostor zejména ubytovatelům i dalším podnikatelům v cestovním ruchu pohodlně navést svého klienta podle trasy, v jejíž blízkosti se nachází. Na trasách je vyznačeno přes osmdesát turisticky zajímavých objektů. Každý objekt má své číslo, podle kterého lze na zadní straně mapy dohledat popisek se stručnou charakteristikou.

Mapa byla vydána v českém jazyce, připravuje se německá verze. Má formát B3 a charakter tzv. „trhačky“ – je lepená do bloků po padesáti listech. Každému zájemci je tedy možné odtrhnout samostatný list s mapou na lícové a s popisky na rubové straně. V těchto dnech probíhá její distribuce ke všem děčínským ubytovatelům a na všechna kontaktní informační místa v levobřežní i pravobřežní části města.

Ruku v ruce s mapou jde pouliční značení výletních okruhů. Za tímto účelem je připraven systém rozcestníků, směrovek a informačních panelů, jejichž instalace by měla proběhnout na přelomu července a srpna.

Turisticky zajímavé objekty se samozřejmě nenachází pouze ve středových částech města. Oddělení cestovního ruchu proto mapuje i vzdálenější části, do kterých povedou tématicky zaměřené zájmové okruhy, např. „Po stopách hraběcího rodu Thunů“, který pokrývá město od Libverdy po Maxičky, Bynov, Želenice apod. Realizace těchto okruhů však bude záviset na rozpočtu oddělení pro příští rok a získaných dotacích. Na realizaci mapy výletních okruhů, jejich značení a vydání informačních materiálů získalo oddělení cestovního ruchu dotaci ze Společného fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe v rámci programu Cíl3/Ziel3 na přeshraniční spolupráci, a to díky partnerství s městem Pirna.

Zdroj: http://blog.ceskesvycarsko.cz