Rubriky
Dětem Politika Zprávy

Město vyhlašuje soutěž pro žáky a studenty na téma: Děčín v roce 2020

strategie-vize-2020Chcete se netradiční formou zapojit do tvorby plánů a představ toho, jak by naše město mělo vypadat v budoucnu? Co by mělo nabídnout svým občanům? Jak by mělo vypadat ? Co byste rádi změnili ? Co Vám ve městě chybí ? Podělte se s námi o své nápady formou výtvarného díla nebo textového návrhu (členěného do kapitol) v max.rozsahu cca 2 strany formátu A4.

Do soutěže mohou přihlásit žáci základních a středních škol ve třech kategoriích: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ:
1. libovolný počet výtvarných děl (kresba, koláž, model města apod.) na téma Jak si představuji Děčín v roce 2020 nebo
2. text (např. esej) v max.rozsahu do 2 stran formátu A4

Výtvarná díla a texty následně posoudí porota, nejzajímavější díla budou vystavena a oceněna.
Termín uzávěrky přihlášení do soutěže: 30.9.2013

Díla je možné poslat nebo osobně doručit na adresu Magistrát města Děčín, Oddělení kancelář primátora, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (kontakt: Romana Silvarová, roman.silvarova@mmdecin.cz, tel. 737213361). Texty je možné zaslat i elektronicky na uvedenou adresu. Nezapomeňte uvést své kontaktní informace (Jméno, věk, (škola), adresa, telefon.

Zdroj: mmdecin/Napsal(a) Markéta Lakomá | Rubrika: Strategie města 2014 – 2020