Rubriky
Zprávy

Lososy je opět možné adoptovat pomocí DMS

losos_npČeské Švýcarsko, 19. 6. 2013 Od června letošního roku mohou lidé opět adoptovat lososy prostřednictvím dárcovských textových zpráv. Zasláním dárcovské zprávy může každý podporovatel přispět na jednu malou rybičku, která bude na podzim vypuštěna do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko. V případě, že adoptivní rodiče budou mít zájem a čas, mohou malé lososy vypustit do vody i sami.

„Současný adopční program navazuje na úspěšnou předchozí sbírku, během které lidé adoptovali na sedm tisíc malých lososů,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Protože chuť adoptivních rodičů podílet se aktivně na návratu lososů nijak neklesá, rozvíjíme celý program dále a věříme, že se s touto vydatnou pomocí bude moci do domovských vod vracet stále více dospělých ryb.”

Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaruDMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 27 Kč.[1]

Program Návrat lososů, který umožňuje veřejnosti aktivně se podílet na reintrodukčním programu lososa obecného, vznikl v roce 2009. Jedná se o sbírku, která pomáhá Správě Národního parku České Švýcarsko financovat nákup malých lososů, ale především šíří povědomí o problematice lidmi vyhubených druhů a obtížnosti jejich návratu do přírody. Konkrétně losos obecný je tažná ryba, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998, první dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby program byl úspěšný, musí pokračovat do doby, než navracející se lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka. Bližší informace na www.navratlososu.cz.

Poznámky: [1] Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdou dárci na internetových stránkách projektu www.navratlososu.czwww.darcovskasms.cz.

Zdroj: www.npcs.cz