Rubriky
Zprávy

Je možné zlevnit vodu?

cisterna pitna voda_alesoChceme-li zlevnit vodu, nelze to jen tak vykřičet do tmy, ale je třeba se pohybovat v jasném právním i věcném rámci, co je a co není možné. SVS primárně vlastní „náš“ majetek, který potřebuje jasné a konkrétní příjmy na obnovu a rekonstrukci svého- našeho- majetku. Ten majetek je v zanedbaném stavu a potřebuje určité investice. Režim těchto investic a jakýsi „fahrplan“ byl jasně stanoven v podnikatelském záměru, který je schválen a který končí v roce 2015.

Zaměřme se však na podstatu věci, kudy se ubírat, chceme-li efektivně tento problém řešit. Podstatou problému ceny vody je koncesní smlouva mezi SVS a provozovatelem, SčVKem.

• Koncesní smlouva o provozování vodohospodářské infrastruktury mezi vlastníkem (SVS) a provozovatelem (SčVK) má platnost do roku 2020. Vlastníkem SčVKu je francouzská společnost Veolia (50.1%) a právě SVS (49%). Z hlediska vlastnických zájmů se jedná o nestandardní a pro SVS nevýhodný model vlastnictví. „Vlastním značnou část subjektu, od kterého si pronajímám službu pro sebe samotného.“

Z toho plyne, že více než polovina zisku SčVKu připadá většinovému vlastníkovi, odtéká tedy do Francie. Desítky milionů korun na dividendách…

To vše v režimu, kdy i samotné vedení provozovatele vodovodů je v režimu Veolie. V představenstvu SčVKu má většinu Veolie. Management SčVKu je téměř kompletně obsazen Veolií. Proti vůli vedení SVS je měněn například i samotný ředitel SčVKu. V současné situaci je v zájmu všech akcionářů SVS se sjednotit a podpořit jasný a rázný postup vůči francouzskému „partnerovi“. Chtějme od vedení společnosti jasný a tvrdý vyjednávací postup v rámci vyjednávání o „změkčení“ podmínek stávající smlouvy (rozhodovací mechanismy, míra ziskovosti…) a požadujme po vedení zpracování scénáře, co s koncesní smlouvou po roce 2020 s důrazem na pojmenování a zpracování varianty návrhu řešení si vodovody provozovat sami v rámci SVS.

• Dejme stávajícímu vedení SVS silný mandát k jednání s Veolií ve smyslu následujícího usnesení… a vyžadujme od nich jeho naplnění.

„Akcionáři požadují po vedení společnosti zpracovat návrh opatření, která povedou k posílení pozice SVS ve SčVKu a která zvýší její vliv na provozování vodohospodářské infrastruktury. Akcionáři požadují zahájit s majoritním akcionářem SčVK jedná-ní o těchto opatřeních. O návrhu a výsledcích budou akcionáři informováni na následujících aktivech a Valné hromadě.“

Filip Ušák, zastupitel města Benešov nad Ploučnicí
(předneseno na Valné hromadě SVS 13. 6. 2013)