Rubriky
Zprávy

Co dělat po povodni

uklid po povodni_alesoV Čechách je v tuto chvíli více než 19 000 lidí, kteří museli opustit své domovy z důvodu povodní. Tito lidé se teď postupně vracejí do svých domů a bytů, které jsou více či méně zaplaveny vodou a bahnem. Tyto lidi teď čekají hodiny a dny uklízení.
Málokdo si uvědomuje, že vrátit se domů po povodni není, jako vrátit se po vánocích a dělat generální úklid. Úklid po povodni má svá přesná pravidla.

Přikládáme rady, co všechno je potřeba udělat, než se do domu zasaženého povodní budete moct znovu bezpečně nastěhovat.

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:
• statickou narušenost,
• obyvatelnost bytu, domu,
• rozvody energií (plynu, elektrické energie),
• stav kanalizace a rozvodů vody,
• pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.

Podle pokynů hygienika:
• zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
• zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
• zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
• nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
• nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.
Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:
(v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)
• finanční pomoc,
• pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,
• potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
• další potřebné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
• vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
• chemické ošetření vody ve studni,
• laboratorní prověření kvality vody,
• povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:
• ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
• vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
• při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
• odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:
• informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,
• jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
• dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
• dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
• odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte,
• odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz