Rubriky
Kultura Zprávy

Thunovská kaple v Chrástu láká k prohlídkám

thunská-kaple_foto-alesoPrvního května se po dlouhé zimě otevírá jeden z nejzajímavějších sakrálních prostorů našeho města – kaple sv. Jana Nepomuckého.

Vznik kaple je jedním z dokladů obrovské popularity Jana Nepomuckého po jeho blahoslavení roku 1721. S myšlenkou založení svatostánku k jeho poctě přišli věřící rozběleské farnosti přímo po kázání jejich duchovního pastýře France Johanna Zinckeho, který jim radostnou zvěst o jeho beatifikaci oznámil. Prostředky na výstavbu kaple se dávaly dohromady prostřednictvím sbírek. Stavba vyrostla během let 1722-23 a několik dalších let bylo postupně doplňováno její vybavení. Po opadnutí prvotního nadšení ovšem kaple jen paběrkovala a ožívala pouze jednou v roce na svátek svého patrona. Roku 1822 přešel objekt pod patronát rodu Thun-Hohensteinů. Ti pod ní nechali zřídit svou rodinnou kryptu, v níž postupně spočinula řada významných členů rodiny a děčínských rodáků – někdejší rakouský premiér Franz Thun, jeho strýc a bývalý ministr vyučování Lev Thun, Chopinova múza Juža Thunová a další. V letech 1870–1872 byla původní barokní kaple rozebrána a na jejím místě vznikla podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta současná novogotická stavba. Vedením stavby byl pověřen tehdy začínající Josef Mocker. Členové rodiny Thun-Hohensteinů zde byli pohřbíváni až do roku 1935. Po válce zůstal objekt stranou zájmu a trpěl častými útoky vandalů, ti se bohužel nerozpakovali narušit věčný spánek zesnulých a znesvětit místo jejich posledního odpočinku. Neudržitelná situace si nakonec vynutila exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení sv. Kříže. V bezpečí nebyla ani galerie barokních soch, musela být z ohradní zdi přemístěna do interiéru.

V současné době kapli spravuje příspěvková organizace Zámek Děčín. „Vzhledem ke společné minulosti obou objektů jde o logické spojení,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková. Hlavní nevýhodou kaple z hlediska dnešního turistického ruchu je její odlehlá poloha. „Snažíme se nalákat návštěvníky do kaple jak na běžných prohlídkách zámku, tak prodejem jedinečných, na místo vázaných suvenýrů, jako jsou například turistické známky. V letošním roce vznikne nová samolepka Turistických vizitek, které jsou v současnosti velmi žádané,“ dodává Iveta Krupičková. V kapli se navíc konají pravidelné akce, jako jsou koncerty, či svatební obřady. Nejbližší letošní událostí je 16. května tradiční pouť na svátek patrona kaple sv. Jana Nepomuckého, na kterou pak od 19 hodin naváže koncert renesančních duchovních skladeb v podání známého děčínského souboru Collegium Verbascum. Thunovská kaple bude samozřejmě otevřená také v rámci Noci kostelů, ta letos proběhne 24. května. Kromě těchto mimořádných příležitostí můžete kapli navštívit od května do září, všechny víkendy a také ve svátky od 13 do 18 hodin.

[FŠ, MV]
Zdroj: www.zamekdecin.cz