Rubriky
Zprávy

Zemský rozvojový plán Saska 2012

Magistrát města Děčín Odbor životního prostředí

o z n a m u j e,

zveřejnění informace o návrhu koncepce „Zemský rozvojový plán Saska 2012“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle § 14b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění .

Veřejnost má právo do dokumentace nahlížet na Magistrátu města Děčín ( budova ul. 28. října 1155/2, Děčín I ) odbor životního prostředí, 2. patro, dveře č. 319, po dobu 15 kalendářních dnů

od 30.03.2012 do 13.04.2012

v úřední dny od 8,00 – 16,00 hod, v neúřední dny po telefonické domluvě (tel. 412 591 475).

Své písemné vyjádření k návrhu koncepce může každý zaslat na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životního prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 – Vršovice nejpozději do 23.04.2012.

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému SEA, kód koncepce MZP021M (http://eia.cenia.cz/sea/mezistatni/prehled.php).

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Zdroj: Magistrát města Děčín