Rubriky
Turistické cíle Zprávy

Vodní nádrž ve Chřibské bude zpřístupněna veřejnosti

Od 1. června do 31. října 2012 bude od 8.00 do 19.00 hod. veřejnosti zpřístupněna přehradní nádrž ve Chřibské. Zpřístupnění bude provedeno formou vyhlídky s odpočívadlem na levém břehu hráze. Přístupová trasa bude označena od komunikace vedoucí k nádrži a doplněna informačními tabulemi s mapami a se zásadami chování v blízkosti vodní nádrže s pitnou vodou.

Upozorňujeme na skutečnost, že v případě výrazného negativního ovlivnění provozu na vodním díle, při značném poškozování majetku a znečišťování okolí (nejen ochranných pásem) bude trasa s vyhlídkou okamžitě uzavřena. Dále bychom chtěli upozornit na to, že celé okolí vodního díla, včetně vyhlídky, bude monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

Zdroj: Povodí Ohře, České Švýcarsko, o.p.s.