Rubriky
Zprávy

Děčínští dobrovolníci byli oceněni na zámku již podruhé

Večer 1. března na děčínském zámku proběhlo předávání cen nejlepším dobrovolníkům. Druhý ročník ocenění Dobrovolník roku 2011 vyhlásila Slunečnice o.s . pod záštitou primátora města. Organizace své dobrovolníky nominovaly hned v několika oblastech. V oblasti sociálně zdravotní porota vybírala z 8 nominovaných (dobrovolníci působící v nemocnici, pomáhající seniorům či spoluobčanům s postižením). Za oblast práce s dětmi a mládeží se sešlo 6 nominovaných(dobrovolníci působící v mateřských centrech, v kroužcích , či organizující nejrůznější akce pro děti a mládež). V oblasti sportu bylo 8 nominovaných (lidé, kteří celoživotně vedou sportovní oddíly či se jinak zasloužili o rozvoj sportu ve městě).A konečně v oblasti kultury bylo 5 nominací.Porota neměla lehkou volbu a nakonec se rozhodla udělit kromě 4 hlavních cen ještě 3 zvláštní ocenění za „ Dlouholetou dobrovolnickou pomoc“.

Příběhy vítězů
Ocenění Dobrovolník roku v oblasti sociálně-zdravotní získala paní Irena Schořová působící jako dobrovolnice v organizaci KS Jonáš. Paní Irena ochotně pomáhá v nízkoprahovém denním centru pro osoby bez domova. Vykonává téměř každodenně pomocné činnosti v NDC, ale neváhala se zapojit ani při nácviku loutkových vystoupení, které byly součástí veřejných Adventních zastavení. Účastnila se aktivně při výrobě keramických výrobků, díky jejichž prodeji získalo KS Jonáš finanční prostředky na dárky, tradiční štědrovečerní večeři a sladké občerstvení pro klienty NDC. Dále se aktivně účastnila při pečení vánočního cukroví určeného na toto vánoční posezení. „Její ochoty si vážíme zejména proto, že je připravená kdykoliv pomoci, sama si hledá způsoby jak pomoc vylepšit a z jejího postoje je znát, že to dělá ráda a nezištně. Protože ji již několik let znám, tak si uvědomuji, že její každodenní pomoc a spolupráce s pracovníky NDC ji posouvá i v jejím osobním životě a to zejména v náhledu na sebe samu“. Říká o ní její navrhovatelka, paní Šárka Malevičová, ředitelka KS Jonáš.

Titul Dobrovolník roku 2011 v oblasti práce s dětmi a mládeží získal pan Martin Grüner, působící již 10 let v o.s. Spektrum Děčín. S dětmi a mládeží pracuje již 30 let. Organizuje a aktivně se podílí na akcích: víkendová setkání, stanování v přírodě, příprava a zajištění letních táborů pro děti a mládež, tradiční kuličkyáda, vede kursy hry na kytaru, podílel se i na organizaci a zajištění každoročně pořádané akce PORTA pro děti a mládež.

Dobrovolníkem roku 2011 v oblasti sportu se stala paní Dagmar Toncarová . paní Dagmar Toncarová je aktivním členem organizace SOKOL, která v letošním roce slaví 180 let od nar. Dr.M. Tyrše, 150 let založení SOKOLA a 120 let založení Děčínské Sokolské Jednoty. Paní Dagmar pracuje aktivně v Sokolské Župě Novákova v Děčíně, dále je zapojena v Praze jako místonáčelnice ČOS, je autorkou již 3.sletové skladby na SLET ČOS. Název letošní skladby je Muzikantova písnička, skladba je určena pro rodiče a děti od 3 do 5 let. Je to už 3. skladba, kterou paní Dagmar Toncarová zpracovala a nacvičila na sletech 1994,2000 a 2012. Dále v rámci TJ Sokol Maxičky paní Dagmar připravuje: lyžařské výcviky pro děti s rodiči, cvičení žactva, zdravotní tělesnou výchovu. Organizuje a podílí se na akcích: víkendová setkání, soutěže, soustředění, příprava a zajištění mezinárodního závodu CANICROISSu.

A konečně Dobrovolníkem roku 2011 v oblasti kultury se stala paní Jitka Třmínková,která pracuje od roku 2003 jako předsedkyně občanského sdružení Skupina malířů 96 Děčín. Zde společně rozvíjí Děčín. V rámci projektů se jedná o mezinárodní spolupráci Děčín-Pirna, propagace našeho regionu formou obrazů, fotografií. V letošním roce proběhne již 16. Ročník Steglova plenéru. Paní Jitka Třmínková organizuje výstavy v Benešově, Ústí nad Labem, Děčín-Synagoga, zámek, Pirna, Kuckkuckstein, Bad Schandau, aj.

Porota však udělila ještě tři speciální ceny, za“Dlouholetou dobrovolnickou pomoc“ paní Blance Markové za organizování turistických vycházek pro důchodce, paní Heleně Ryšavé za organizování kulturních akcí, pobytů a výletů pro důchodce a panu Jaroslavu Němečkovi za dlouholetou dobrovolnickou pomoc v HC Děčín.

Ocenění dobrovolníci i jejich navrhovatelé se dobře bavili, večerem provázela kapela Jazz kvartet Děčín , všichni se občerstvili na rautu, který připravila tréninková kavárna Na Cestě, Slunečnice o.s. Poděkování patří ředitelce děčínského zámku paní Ivetě Krupičkové z a zapůjčení nádherných prostor Velkého sálu, paní Soně Kapicové z odboru kultury magistrátu města Děčína za velkou pomoc při organizování akce a především všem dobrovolníkům.

Kateřina Minden
Vedoucí dobrovolnického centra a koordinátorka akce Dobrovolník roku
Slunečnice o.s.

Foto: aleso.cz