Rubriky
Zprávy

Nabídka besed pro seniory

Policie nabízí besedy a přednášky na ožehavá témata 

Na základě loňského statistického výstupu, který poodhaluje trestnou činnost páchanou na seniorech a stále se objevující trestnou činnost, páchanou na seniorech si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou besed, zaměřenou na tuto cílovou skupinu, jejichž obsahem je především povídání a užitečné rady, které vybízejí naše nejstarší spoluobčany k větší obezřetnosti a bezpečnosti; k ochraně vlastního života, zdraví a majetku, ochraně před podvody a podomními podvodníky, bezpečné cestě v silničním provozu.
 
Na přiloženém letáku jsou uvedeny nejčastěji realizované projekty, jež jsou zaměřeny především na seniory.
 
Senioři sobě je projekt, do něhož se zapojují i sami senioři. Cílem tohoto projektu je především vypěstování rozsáhlé sítě kontaktů, které slouží především předávání cenných informací mezi ostatními seniory, dalšími aktivními občany a představiteli obcí, měst a Policie České republiky.
 
(Ne)bezpečný věk nabízí seniorům účinné rady před okradením, jak snížit rizika přepadení či jak zabezpečit svůj majetek.
 
Senioři v silniční dopravě jsou projektem zaměřeným na problematiku pohybu osob nejen na chodníku, ale i za volantem. Zdůrazňuje zásady bezpečnosti, nutnosti vhodných reflexních doplňků a jiných bezpečnostních opatření, jež mohou napomoci ke snížení rizika dopravní nehody.
 
Stop násilí na seniorech nabízí především účinnou ochranu straších lidí před násilím a zanedbáváním. Přináší užitečné rady jak násilí předcházet a jak se mu bránit. Povídání je doplňováno příběhy z praxe.
 
Vzhledem k tomu, že naše oddělení disponuje v této chvíli i větším množstvím alarmů, které byly součástí projektu „ Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje 2011“, lze zavítat do vašeho zařízení i s tímto projektem.  Projekt je zaměřen na zvýšení pocitu bezpeční a možného využití alarmu, který každý účastník obdrží s patřičným proškolením, jak s danou pomůckou zacházet.
 
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech či přímo osobně v budově Policie České republiky v děčínské Kaštanově ulici 2.
 
 
nprap. Petra Trypesová
prevence kriminality
Ústeckého kraje
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Prevntivně informační skupina