Rubriky
Kultura Sport Zprávy

Město rozdělilo dotace na kulturu a sport

Rada města na svém posledním jednání schválila dotace na kulturu a sport. Více jak 4 miliony korun rozdělila mezi sportovní a kulturní subjekty.

Sportovní subjekty město podpoří částkou tři a půl milionu korun. Jednotlivé žádosti o dotaci posoudila sportovní komise. Rozpočet na tělovýchovu je v letošním roce 3 500 tis. korun, pro celoroční činnost sportovních subjektů je z této částky vyčleněno 2 800 tis. Kč, 300 tis. Kč si mezi sebe rozdělily projekty zaměřené na reprezentaci města. Dvě stě tisíc je určeno pro mimořádné sportovní akce vzniklé během roku.
Rozpočet kultury na letošní rok byl schválen ve výši 800 tis. Kč. Kulturním subjektům, které podaly žádost o dotaci, bylo rozděleno 500 tis. Kč. Na každoročně se opakující akce je z rozpočtu vyčleněno 300 tis. Kč.

Zdroj: Magistrát města Děčín