Rubriky
Firmy Zprávy

Elektrická energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace

Statutární město Děčín vypisuje, jako centrální zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, nadlimitní veřejnou zakázku na „Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“. Jedná se celkem o 27 subjektů včetně statutárního města Děčín.

Tato zakázka bude hodnocena elektronickou aukcí. Příjem nabídek je do 6.3.2012 do 9.00 hodin, zároveň v tento den proběhne od 13.00 hodin otevření obálek. Po prověření kvalifikace budou uchazeči, kteří tuto zákonnou povinnost splní vyzváni k zaregistrování do elektronické aukce. Vlastní aukce proběhne na přelomu měsíce dubna a května. Předpokládané plnění veřejné zakázky je od 1.6.2012 – 1.5.2014, v případě jednoho odběrného místa je datum plnění od 1.7.2012 – 1.5.2014.

Vzhledem k tomu, že veškerá další komunikace včetně případných dodatečných informací bude probíhat pouze prostřednictvím tohoto nástroje je nutná REGISTRACE uchazečů do systému.

Zdroj: Magistrát města Děčín