Rubriky
Kultura Zprávy

Podpora obnovy kulturních památek prostřednitcvím obcí s rozšířenou působností

Miniterstvo kultury ČR vyhlásilo první kolo dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednitcvím obcí s rozšířenou působností.
Podpora obnovy kulturních památek prostřednitcvím obcí s rozšířenou působností.

Uzavírka I. kola je 31. 3. 2012. Žádosti podejte u Magistrátu města Děčín – odbor stavební úřad nejpozději do 10. 3. 2012

Obec s rozšířenou působností Děčín má přidělenu finanční částku ve výši 1.681.000,- Kč.

Zásady k programu a fomulář žádosti naleznete na www.mkcr.cz – ministerstvo – kulturní dědictví – památková péče – granty a dotace – Podpora obnovy kulturních památek prostřednitcvím obcí s rozšířenou působností.
Zdroj: Magistrát města Děčín