Rubriky
Zprávy

U Dolského mlýna začíná oprava jezu

Jetřichovice, 5. 9. 2011 U Dolského mlýna začíná oprava historického jezu na říčce Kamenici. Kamenný jez, který dříve zajišťoval optimální hladinu vody pro vodní kola mlýna, je dnes technickou památkou. Od konce 2. světové války však nebyl v udržován. Jeho stav se výrazně zhoršil následkem opakujících se povodní a bez opravy by hrozil jeho úplný zánik. Práce sloužící k záchraně jezu by podle plánu měly být ukončeny během tří měsíců.

“Jez je technickou památkou a neodmyslitelně k areálu Dolského mlýna patří,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Oprava je navržena tak, abychom dosáhli souladu mezi ochranou technické památky a ochranou přírody. Proto po dokončení oprav zůstane propusť ve střední části jezu trvale otevřená, aby stavba netvořila migrační překážku pro vodní živočichy.”

Po dobu oprav nebudou některé části areálu Dolského mlýna pro veřejnost přístupné. Návštěvníci zaznamenají stavební a dopravní ruch v souvislosti s opravami a přepravou materiálu, může dojít také k přechodnému zhoršení stavu přístupové cesty od Jetřichovic. V průběhu prací mohou operativně nastat také další, krátkodobá omezení, o kterých turisté budou informováni přímo v terénu. Správa národního parku se návštěvníkům omlouvá za vzniklé komplikace a žádá žádá je o potřebné pochopení.

Zdroj: www.npcs.cz