Rubriky
Tipy na výlet Turisti Zprávy

Suchou Kamenicí na vyhlídku Belvedere

Přijměte pozvání na odpolední výšlap romantickou roklí říčky Suchá Kamenice až k nejstarší vyhlídce v Českém Švýcarsku – Belvedere.

Na okružní výlet se vypravíme u ústí říčky Suchá Kamenice nedaleko Hřenska (silnice I/62 Děčín – Hřensko). Po zaparkování vozidla se vydáme po červeně značené staré kamenné cestě roklí Suché Kamenice. Po 500 metrech přecházíme vyschlé koryto říčky. Dřevěný mostek, který  zde před lety stával, vzala velká voda. Hospoda s tanečním sálem a kuželníkem z počátku 19. stol., vyhledávaný cíl návštěvníků Českého Švýcarska je již také historií. Snad jen prastaré kamenné opěrné zdi a hráze podél říčky dávají tušit dílo člověka. Skalní masivy a věže se sklánějí nad písčitou pěšinou na dně hluboké rokle pokryté sytě zeleným mechem a žlutými lišejníky. A hle, ve skále vytesaná pamětní deska na počest posledního plavení dříví. Příroda a v ní člověk – kulturní krajina. Po třech kilometrech pozvolného stoupání podél říčky odbočíme vpravo do prudkého svahu, který ústí na okraji obce Labská Stráň. Na horizontu  mezi domy a staveními se jakoby na dosah tyčí  skalní masivy Saského Švýcarska – Schrammsteine, Zirkelstein, Grosser Zschirnstein.  Vystoupali jsme 200 výškových metrů. Zde, na samém okraji labského kaňonu stojí vyhlídková terasa Belvedere  – nejstarší vyhlídka v Českém Švýcarsku. Dech beroucí představení – hluboko pod námi se vine řeka Labe a všude kolem nás příkré skalní srázy a barevné lesy. Ideální místo k zastavení, rozjímání či občerstvení ve zdejší stejnojmenné restauraci. Na cestu zpět, až na dno labského kaňonu k ústí říčky Suché Kamenice půjdeme po modře značené cestě, která se kousek od Belvederu klikatí prudkým svahem dolů. K autu už nám zbývají jen dva kilometry po vrstevnici lesní pěšinou.

Víte, že… vyhlídkovou terasu Belvedere nechal zbudovat na počátku 18. stol. František Karel hrabě  Clary-Aldringen?

Trasa: Délka: 7,5 km / Převýšení: 400 m / Čas: 2,5 – 3,0 h / Náročnost: středně těžké / Parkování: Suchá Kamenice (silnice I/62 Hřensko – Děčín).

Připravil: Jiří Šťastný 
© Foto: J. Laštůvka