Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Obce v Českém Švýcarsku vědí, co chtějí…

Krásná Lípa, 21. 9. 2011 – Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v současné době spolu se svými partnery pracuje na projektu, který podpoří realizaci rozvojových aktivit v 13 obcích regionu České Švýcarsko. O tom, že obce v regionu mají aktivní zájem přiložit ruku k dílu svědčí fakt, že k dnešnímu dni jsme obdrželitéměř 60 projektovým záměrů investiční povahy, které se zapracují do tzv. akčního plánu.

Mezi hlavní výstupy celého tohoto projektu patří sběr investičních záměrů ve vybraných obcí v regionu, vytvoření již zmíněného akčního plánu a především zpracování kompletní technické projektové dokumentace pro 5 nejzajímavějších záměrů.

Mezi častá témata patří přestavba opuštěných budov, vybudování domů pro seniory či sociálně slabé, zázemí pro sport, kulturu, mateřské či základní školy atd. S ohledem na charakter a příležitosti regionu se zde objevili i záměry vybudování nových turistických rozhleden, turistického mostu pro hřebenovku, cyklostezek apod. „Zájem obcí nás velmi těší a ze získaných projektových záměrů je patrno, že zástupcům obcí velmi záleží na kvalitě života místních obyvatel i návštěvníků. Z osobních jednání se starosty si odnáším řadu dalších úkolů a témat pro aktivity naší společnosti“, řekl nový ředitel společnosti České Švýcarsko Filip Brodský.

Záměry budou hodnoceny z vícekriteriálního hlediska pracovní skupinou, jež se skládá ze zástupců Českého Švýcarska o.p.s., správ obou CHKO a správy národního parku, ze zástupce MAS Šluknovsko a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Součástí projektu je i vytvoření obecného přehledu aktuálních a budoucích dotačních titulů (využitelných pro jednotlivé záměry) a otevřené workshopy, které mají zapojeným obcím napomoci při přípravě a realizaci projektů.

Více o projektu naleznete také na http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/rozvojove-aktivity/

Projekt se realizuje v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, který je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: České Švýcarsko, o.p.s.