Rubriky
Zprávy

Den otevřených dveří v nové budově magistrátu

Statutární město Děčín Vás zve na Den otevřených dveří v nové budově magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy v ulici 28. října Děčín I, dne 29. září 2011 v době od 8 do 14 hodin.

Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy
Původní budova magistrátu, ve které sídlilo oddělení silničního, správního a dopravního úřadu a odbor školství a kultury, byla již v nevyhovujícím stavu a neodpovídala potřebám úřadu. Nový variabilní objekt, který byl postaven za použití moderních technologií, je možné měnit podle potřeb magistrátu. Vznikl moderně vybavený archiv, s posuvnými regály, které uspokojí požadavky na archivaci materiálů města. Druhé a třetí patro bude využíváno pro potřeby správní agendy. Objekt je propojen ve druhém nadzemním podlaží – spojovacím krčkem s budovou B1 magistrátu. .
Stavba začala v květnu 2010.
Celkové náklady: 44 805 450 Kč
Dotace z prostředků ROP: 37 216 031 Kč