Rubriky
Zprávy

Výzvy k podání nabídky

1. Výzva – Vybavení kanceláří budovy B2 kancelářským nabytkem

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ BUDOVY B2 KANCELÁŘSKÝM NÁBYTKEM
2. Výzva k podání nabídky – Oprava havarijního stavu střešní římsy
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘEŠNÍ ŘÍMSY /BUDOVA MP – VCHOD RAISOVA ul./

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava havarijního stavu střešní římsy na budově Městské policie Děčín.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 100 000,- Kč.