Rubriky
Zprávy

Výzva k podání nabídky – Úprava venkovních dětských pískovišť v Děčíně

Zadavatel statutární město Děčín, zastoupené primátorem Františkem Pelantem, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, Vás vyzývá k podání nabídky na realizaci níže uvedené zakázky:

„Úprava venkovních dětských pískovišť v Děčíně“

Věříme, že o tuto zakázku budete mít zájem a podáte nabídku v souladu s podmínkami soutěže.
Zadávací dokumentaci si může uchazeč vyzvednout na odboru místního hospodářství a majetku města, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (budova A – 1.patro, č.dv. 224) a to po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 604 210 286 – Ing. Švirlochová.

Termín odevzdání nabídek do: 25.6.2011 na Magistrátu města Děčín, dle zadávacích podmínek.

Podmínky realizace zakázky jsou k dispozici zde.

Zdroj: Magistrát města Děčín