Rubriky
Zprávy

Informace o výjimkách z obecného postupu – oprava nájezdu na Tyršuv most

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5-2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města

Rada města na svém zasedání dne 24.05.2011 projednala informaci o opravě nájezdů na Tyršův most a Červený Vrch a usnesením č. RM 11 10 37 34 bere na vědomí postup při odstranění havarijního stavu asfaltových povrchů dle výjimky ze směrnice č. 5-2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 6 bod 2a).

Odbor místního hospodářství a majetku města v koordinaci se Správou a údržbou silnic zajistil opravu havarijního stavu asfaltových povrchů při nájezdu na Tyršův most a u přejezdu na Červený Vrch. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, středisko Děčín, vybrala dodavatele prací na svůj úsek Labského nábřeží a to firmu Dokom Final s.r.o. Z důvodu dodržení technologie pokládky asfaltových směsí finišerem a zajištění urychlené opravy, byla od uvedené společnosti zajištěna také pokládka asfaltových směsí na úsecích ve správě města. Celkové náklady za provedenou opravu jsou ve výši 129.825,- Kč bez DPH.

Zdroj: Magistrát města Děčín