Rubriky
Zprávy

Den s IZS na Smetanově nábřeží

Skupina studentek děčínské Obchodní akademie připravila pro žáky a žákyně ZŠ Na Stráni dopoledne s integrovaným záchranným systémem. Poslední květnový den se tak na Smetanově nábřeží sešla necelá stovka dětí, jež dostaly příležitost k seznámení s hasiči, záchranáři a policií. Na připravených stanovištích si malí návštěvníci osvěžili nejen vědomosti ze zdravovědy, ale i dopravní výchovy a zásad vlastní bezpečnosti.
Hasiči dětem umožnili prohlídku hasičského vozu, požární výstroje a mnoha dalších zajímavých věcí, které dětem alespoň z části přiblížily situace, se kterými se dnes a denně setkávají při své profesi.
Policie České republiky dětem nabízela prohlídku policejního vozu, motorky a výstroje. Na dalším ze stanovišť si děti vyzkoušely dopravní testy určené mladým cyklistům a odebírání otisků.
Záchranáři navíc děti obohatily poznatky z první pomoci a předali dětem užitečné rady k záchraně života a zdraví.
Tečku za dopoledním setkáním udělalo slavnostní zakončení v podobě prezentů a poděkování všem zúčastněným.
nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín