Rubriky
Dětem Zprávy

Rozšířená výuka Informatiky a výpočetní techniky

V příštím školním roce 2011/12 se na ZŠ Máchovo náměstí (Máchovka) opět otevírají třídy s rozšířenou výukou Informatiky a Výpočetní techniky. Výuka se v tomto programu zaměřuje především na praktické využití IT v lidském životě a dalším sebevzdělávání s ohledem na aktuální trendy v oblasti výpočetní techniky, širší orientaci v dnes využívaném softwaru, jeho správnou volbu a použití při řešení konkrétních činností a problémů. Žáci pracují v unikátním prostředí dvou specializovaných učeben s operačními systémy Windows 7 a Linux (Ubuntu). Nově využíváme portál pro podporu výuky vt.machovka.cz a e-learningový portál.

Žáci, kteří jsou zařazeni do tohoto programu, mají výrazné rozšíření učiva:
• výuka VT a In v 6. a 7. ročníku je 2 h týdně, od 8. ročníku již 3 h týdně;
• od 8. ročníku je zařazena výuka druhého cizího jazyka;
• od 9. ročníku se vyučuje pět hodin matematiky týdně.

Své dítě můžete přihlásit do 31. května 2011. PŘIHLÁŠKY stahujte zde (složka Přihlášení nového žáka) nebo si ji vyzvedněte osobně v kanceláři školy. Bližší informace na tel.: 775861789 nebo e-mailu zsdcmach@machovka.cz .

Zdroj: redakční pošta