Rubriky
Zprávy

Odbor rozvoje magistrátu města Děčín posoudil nabídky

Záznam o posouzení nabídek – Změna užívání na středisko městských služeb

Záznam o posouzení nabídek – Dočasné zajištění svahu – ul. na Výšinách

Záznam o posouzení nabídek – Oprava střešní krytiny SD Střelnice

Zdroj: Magistrát města Děčín