Rubriky
Zprávy

Nadace Občanského fóra – výzva v roce 2011

Nadace Občanského fóra vydala výzvu pro rok 2011 v rámci grantových programů Opomíjené památky (program podporuje záchranu opomíjených památek – zapsaných i nezapsaných v seznamu kulturních památek v České republice prostřednictvím občanských iniciativ) a Památky a zdraví (V tomto programu mohou žádat o grant občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek).

Více informací na www.nadaceof.cz/grantove-programy.

Zdroj: Magistrát města Děčín