Rubriky
Kultura Zprávy

Kostely se otevírají v noci

Již podruhé se v podmanivé noční atmosféře otevírají sakrální památky v Děčíně a okolí.

Myšlenka otevřít v podvečer a v noci brány kostelů vznikla roku 2004 v Rakousku. Spontánní nápad jednoho kostelníka se velmi rychle začal rozšiřovat především do velkých měst, kde Noc kostelů přilákala desetitisíce návštěvníků. V roce 2009 se k ní poprvé připojily tři desítky kostelů v České republice, především na jižní Moravě a v Plzni. V litoměřické diecézi, a tedy i v Děčíně, se tato akce konala poprvé vloni. Ve městě a jeho okolí si návštěvníci mohli prohlédnout celkem 11 kostelů, kaplí a modliteben tří různých církví.
Koordinátorem Noci kostelů je v Děčíně příspěvková organizace Zámek Děčín. Na první pohled takové spojení může připadat vzdálené, ale v minulosti tomu bylo právě naopak. Stavba celé řady kostelů či kaplí, které se během Noci kostelů otevřou, byla buď přímo zaplacena či alespoň výrazně finančně podpořena rodinou Thun-Hohenstein. Zámek se symbolicky vrací ke své někdejší roli a snaží se přispět k poznání často neznámých či nepovšimnutých památek našeho města.
Uskutečnění takového podniku je ovšem možné pouze díky nadšení a práci několika desítek dobrovolníků. Právě díky nim může být letos zpřístupněno ještě více zajímavých sakrálních objektů než vloni. V podvečer a v noci 27. května od 18 do 24 hodin si tak zájemci budou moci prohlédnout šestnáct kostelů, kaplí a modliteben nejen v Děčíně a v Podmoklech, ale také v Rozbělesích, Bynově, Bělé, Prostředním a Dolním Žlebu, v Jílovém, na Sněžníku a na Javorech. V každém ze zpřístupněných objektů budou připraveny komentované prohlídky se zasvěceným výkladem k historii stavby i dochovaným uměleckým dílům.
V některých památkách budou nachystána drobná překvapení v podobě hudebních vystoupení či výstav. Nudit se nebudou ani malí poutníci, které jistě opět zaujmou soutěžní programy a výtvarné dílny. Návštěvníci budou mít k dispozici poutnický pas, do kterého budou moci sbírat pamětní razítka. Všechny památky a doprovodné akce jsou zdarma. >>>

[FŠ, MV]