Rubriky
Zprávy

Dodatečné sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Dodatečné sečtení definuje § 21 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání nepodaří sčítacímu komisaři formuláře doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty či na kterémkoliv obecním úřadu.

Jde jen o doplňkovou formu sečtení, kterou by měly využívat převážně osoby, které se vrátí do obce po delší nepřítomnosti v republice. Povinná osoba sčítací formuláře vyplní a zašle obálkou prostřednictvím provozovatele poštovní služby, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání vyplněných sčítacích formulářů je do 19. dubna 2011.

Dodatečné sečtení na obcích se vztahuje pouze na
– osoby fakticky bydlící na území obce (trvalé bydliště není podmínkou)
– další přítomné osoby

Na domy se dodatečné sčítání nevztahuje. Sečtení domu (kontrola nebo oprava předvyplněných údajů či vyplnění celého domovního listu) je – pokud nebude žádná bydlící osoba zastižena – povinností sčítacího komisaře. Obec proto předává povinné osobě pouze sčítací list osoby.

VYDÁVÁNÍ SČÍTACÍCH FORMULÁŘŮ V RÁMCI DODATEČNÉHO SEČTENÍ PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD 5.4.2011 DO 14.4.2011

Zdroj: Magistrát města Děčín