Rubriky
Zprávy

Osobní alarmy zaznamenávají úspěchy

„Už jsou tady!“  zaznělo rumburským klubem seniorů v pondělí osmadvacátého března 2011 lehce po desáté hodině dopoledne. Do jejich klubovny v Palacké ulici právě dorazila Preventivně informační skupina Děčín. S sebou přivezli nejen vzácné rady, ale i nového pomocníka. Plánovaná beseda se staršími spoluobčany mohla začít…

V moderní klubovně se sešlo na několik desítek seniorů a seniorek z širokého okolí Rumburku. Na programu společného setkání byla především ochrana vlastního života a zdraví, ochrana vlastního majetku a několik užitečných rad, které mohou případným obětem trestných činů pomoci k rychlejšímu zotavení z této neblahé životní zkušenosti.

Další a neméně důležitou součástí naší společné besedy bylo představení alarmu, jenž má především seniorům, osamělým lidem a osobám, jež se již v minulosti staly obětí trestného činu, napomoci k získání většího pocitu bezpečí. Hlavním posláním osobního alarmu je především pocit bezpečí, omezení příležitostí k páchání trestné činnosti a odvrácení hrozícího nebezpečí. Tento šikovný aparátek zelené barvy, vyluzující nepříjemný zvuk po vytažení kontaktního konektoru, je jistou možností, jak na sebe může napadená či okradená osoba upoutat pozornost okolí a současně jím i odloudit pozornost protivníka, jenž se rozhodl napadené osobě škodit. Tento pomocník je vhodný také k využití ve chvílích, kdy se jeho majiteli či majitelce udělá náhle nevolno, případně se zraní a oni si nejsou v danou chvíli schopni přivolat si pomoc jiným způsobem.

Z veřejných průzkumů vyplývá, že senioři jsou jednou z nejrizikovějších cílových skupin zlodějů a podvodníků, proto je více než žádoucí věnovat se této skupině obyvatelstva ve zvýšené míře, proto se přestavitelé Ústeckého kraje zaměřili v rámci Strategie kraje na preventivní programy usnadňující život především našim seniorům. Projekt Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje“ je projekt, který je realizován ve spolupráci s Preventivně informačními skupinami Policie České republiky v příslušných spádových oblastech.

Během našeho příjemného setkání bylo rozdáno na sedm desítek těchto ozvučených aparátků společně s užitečnou brožurkou (NE)bezpečný věk, skýtající mnoho užitečných rad a telefonních čísel. Snad našim starším spoluobčanům pomohou alespoň z části k lepšímu pocitu bezpečí ve světě, odkud se vytrácí úcta ke stáří a ke všemu, co má hodnotu, jíž nelze měřit penězi …

nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín