Rubriky
Zprávy

Křesadlo putuje do Slunečnice o.s. již potřetí

V pondělí vypukl ve Slunečnici o.s. čilý ruch, měla neobvyklou návštěvu. Český Rozhlas přijel natočit rozhovor s dobrovolnicí Martinou Hendrychovou a jejími dvěma kamarády s mentálním postižením. Martinu si nevybrali náhodou, získá totiž“ Křesadlo“- cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Martina studuje druhým rokem sociální politiku a sociální práci na ÚJEP. Dobrovolnictví v občanském sdružení Slunečnice o.s., které podporuje začlenění osob s mentálním a tělesným postižením do společnosti, se věnuje od května roku 2009. Po celou dobu studia podporuje spoluobčany s postižením ve svém volném čase a to každý týden několik hodin. Tento program vyžaduje účast na pravidelných školeních, supervizích a konzultacích z důvodů ochrany uživatele a kvality práce dobrovolníka.

V září roku 2009 začala Martina působit ve Slunečnici o.s.v programu Dobré odpoledne jako kamarádka klientky s mentálním postižením. Společně se jednou týdně věnují různým činnostem jako plavání, sledování českých filmů, procházky po Děčíně, posezení u dobrot,… O několik měsíců později přibrala v rámci tohoto programu na žádost klientky ještě jejího přítele, takže se pravidelně schází v trojici. Vzniklo tak přátelství, které je pro všechny 3 účastníky už rok stálou a podstatnou součástí jejich životů. Zároveň zaměřila svou pomoc na organizování podpůrných kulturních a sbírkových akcí.

Připravovala a realizovala s dalšími dobrovolníky veřejnou sbírku pro Slunečnici o.s. a roznášela různé propagační materiály Slunečnice o.s. Pomáhala při festivalu Kramle a moderovala Taneční zábavu pro klienty a přátele Slunečnice o.s. Všechny tyto aktivity přinesly do Centra sociální rehabilitace Slunečnice o.s. finanční prostředky. Navíc svým informativním charakterem nemalým dílem napomohly i k odstranění mýtů a předsudků o lidech s postižením. Což bylo hlavním cílem těchto aktivit. Protože nám byl znám Martinin vztah k dětem, nabídli jsme jí další dobrovolnickou aktivitu- doučování dětí a mládeže v rámci spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou. Martina ji přijala a od listopadu 2010 pravidelně jednou týdně dojíždí doučovat chlapce ze základní školy. Martina rovněž již půl roku spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem. Můžeme zodpovědně prohlásit, že Martina tráví dobrovolnickou činností svůj veškerý volný čas, což je v dnešní době neobvyklé a chvályhodné.

Kateřina Minden
vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice o.s.