Rubriky
Zprávy

Úřad na ochranu hospodářské soutěže zkoumal zakázky související s demolicí Atlantiku

Zakázky související s demolicí Atlantiku byly realizovány v souladu se zákonem. Navýšení původní odhadované ceny bylo nutné a způsobily ho neplánované práce, které se objevily v průběhu akce. Takový je závěr vyšetřování Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚHOS), který detailně prošetřoval dvě zakázky udělené městem a týkající se bývalé  budovy Atlantiku.

V průběhu demolice byla navýšena původně stanovená cena za provedené práce. Zástupci města od počátku argumentovali, že důvodem navýšení ceny byly například sklepní prostory plné suti, o kterých se původně nevědělo a musely být vyklizeny.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže v oficiálním vyjádření zkonstatoval, že město odhadlo budoucí cenu demolice na základě velmi podobné zakázky, přepočítáním ceny na metr krychlový. Celkový rozsah prací byl však zhruba o tisíc metrů krychlových větší, než se původně odhadovalo. Navíc cena, kterou úředníci vzali jako výchozí nepočítala s demontáží a odvozem sochy z fasády, stavbou lešení nebo neplánovanou opravou fasády sousedního domu. Do konečné ceny zasáhlo podle šetření i přemístění suti a poplatek za její umístění na skládku ze sklepení Atlantiku.

Druhou šetřenou zakázkou bylo oplocení Atlantiku. To instalovala firma, která vyhrála s nejnižší nabídkou, i tak byla podle kritiků příliš drahá. Mimochodem od začátku loňského roku městu nakonec pronájem odpustila. Ani v tomto případě ÚHOS neshledal pochybení. Úředníci postupovali obdobně jako v prvním případě. Pro výpočet předpokládaných nákladů použili údaje z podobné zakázky, která se týkala oplocení stavby a vypočítali cenu za metr čtvereční.  ÚHOS zároveň zkoumal, zda město v rozporu se zákonem nerozdělilo předmět jedné veřejné zakázky na dvě samostatné.

„Předmětné veřejné zakázky spolu časově ani částečně z hlediska plnění nesouvisely, neboť potřeba oplocení kolem budovy Atlantiku značně přesahovala dobu provádění bouracích prací,“ píše se v oficiálním vyjádření podepsaném Kamilem Rudoleckým, místopředsedou ÚHOS: „Na základě výše uvedených skutečností Úřad neshledal důvody pro další šetření v uvedení věci.“

„Od začátku nám bylo jasné, že celá kauza byla účelově vyvolána před podzimními komunálními volbami ve snaze ovlivnit voliče a poškodit tehdejší vedení města.Teď se potvrdilo, že jsme měli pravdu a že k žádnému porušení zákona nedošlo,“ říká tehdejší primátor a současný opoziční zastupitel Vladislav Raška.

Zdroj: redakční pošta, www.ods-decin.cz