Rubriky
Zprávy

Informace k podání písemné žádosti o vydání voličského průkazu – volba prezidenta republiky

V pátek dne  5. 1. 2018 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, a to dle § 33, odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, v platném znění. Žádost lze podat do 16:00 hodin v podatelně […]

Rubriky
Zprávy

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Primátorka města Mgr. Marie Blažková zveřejnila „Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky“ pro město Děčín. Podrobnosti v příloze:  Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_prezidenta.pdf Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta republiky

Primátorka města Mgr. Marie Blažková svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta České republiky. Všem delegovaným a jmenovaným členům byla pozvánka na toto zasedání zaslána. Podrobnosti v příloze –svolani_1._zasedani_OVK_web.pdf Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Informace k delegaci členů do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Do okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta republiky může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně a Senátu, anebo politická strana, hnutí nebo koalice, která nemá […]

Rubriky
Zprávy

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně pro volbu prezidenta republiky

Primátorka města informuje podle zákona o volbě prezidenta o počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně. Pro tuto volbu došlo z technických důvodů ke změně sídla volebního okrsku č. 20. Nově bude okrsek sídlit v Hotelu S-centum, Ústecká 860/26, Děčín V. Všichni voliči, kterých se tato změna týká, budou na tuto změnu opětovně upozorněni při […]