Rubriky
Zprávy

Řidiči používejte metodu zip

Žádáme řidiče, aby v zájmu plynulého provozu používali metodu zip, tedy střídavé řazení. Právě při uzavírce na Kamenické ulici je umístěna dopravní značka upozorňující na pravidlo střídavého zařazování (ZIP). Přesně dle piktogramu na značce proveďte zařazení do průběžného pruhu. Pravidlo ZIPu bylo vytvořeno za účelem zvýšení plynulosti dopravy v místech, kde vzhledem k hustotě provozu […]

Rubriky
Zprávy

Uzavírka Kamenické se posouvá směrem k Albertu, omezení potrvá do 30. 11. 2014

Částečné omezení dopravy z důvodu rekonstrukce kanalizace na Kamenické ulici čeká řidiče od křižovatky s ul. Příkrá po č. p. 232, a od č. p. 232 po objekt prodejny Albert. Doprava bude v těchto místech řízena pomocí světelné signalizace. Zároveň s dopravním omezením dojde také k přemístění autobusové zastávky u prodejny Albert ve směru na […]

Rubriky
Zprávy

Uzavírka ul. Tržní v části mezi ul. Zbrojnickou a Husovým náměstím potrvá do 10. 5. 2014

Tržní ulice v úseku mezi ulicí Zbrojnickou a Husovým náměstím je uzavřena až do 10. 5. 2014. Důvodem uzavírky jsou výkopové práce pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce provádí společnost Skanska a.s., investorem je SVS a.s. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Rekonstrukce kanalizace v ulici Jiřího z Poděbrad

Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace dojde k uzavírce ulice J.z Poděbrad v úseku mezi ul. Klostermannova a ul. Budapešťská. Objízdná trasa bude vedena po uli. Dělnická, Klostermannova a Budapešťská. Objízdná trasa platí také pro městskou hromadnou dopravu. Práce budou prováděny v termínu od 3. března do 31. května. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Strategie města má směřovat k výběru priorit

Budoucí představy města o rozvoji naráží na zásadní nedostatek zdrojů. Příležitostí je pro nás nové programovací období EU 2014 – 2020, kde je v možnostech Děčína usilovat až o cca 500 milionů korun z dotací. Ani tato na první pohled ohromná suma nestačí potřebám města, velmi obtížný je proto výběr priorit budoucího rozvoje. V rámci […]