Rubriky
Zprávy

Revitalizace Podmokel je velmi diskutovaným tématem posledních dní

Pro lepší informovanost a seznámení s průběhem stavby jsme se potkali se stavbyvedoucím zhotovitelské firmy STRABAG Jiřím Čermákem. Povídali jsme si o návaznosti jednotlivých prací a celkovém časovém harmonogramu.

Fyzicky začala stavba začátkem března přesunem květináčů. K omezení dopravy došlo později. Jakými pracemi jste začali?
Začali jsme frézováním povrchu stávajícího asfaltu 13. března. Frézování je v podstatě začátek revitalizace. Je to první viditelná činnost na stavbě. Nicméně od února probíhala náročná příprava. Ta spočívala v zajištění vyjádření všech dotčených orgánů, zdokumentování aktuální situace staveb a přilehlých ploch, vytýčení všech stávajících sítí a v jejich následném označení.

Část ulice je nyní oplocená a vyfrézovaná. Dělníci ovšem na stavbě v tuto chvíli úplně vidět nejsou. Můžete nám vysvětlit proč?
Důvodem je posloupnost prací. Dokud se totiž nedodělá A nemůžu dělat B. Máme tři dodavatelské firmy, které musí udělat práce, které jsou pod povrchem. To znamená, že nyní čekáme až svou práci udělá firma plnící investice pro ČEZ, která využívá naše staveniště. V místě také pracují plynaři. A třeba zrovna včera došlo k prasknutí pásu na bagru. To je věc, kterou absolutně nedokážete ovlivnit. Přitom způsobí výpadek v práci a tím pádem se lidem může zdát, že nepracujeme.

Revitalizace Podmokel je rozdělená do etap a ty do dalších podetap. Důvodem je dopravně inženýrské opatření, které je nutné pro zachování průjezdu Děčínem IV.
Určitě. Díky nutnosti zachovat průjezd městské hromadné dopravy a vždy jedné z ulic, buď Plzeňské nebo Bezručovy. Pohybujeme se tedy na poměrně malém prostoru, o to více je náročné práce zkoordinovat. Jsme limitovaní prostorově. Není tedy možné, aby pracovaly dvě firmy současně. Musíme také vnímat to, že nejsme uzavřené staveniště. Je zde velký pohyb lidí, projíždí autobusy, zásobování. Stavbu musíme opravdu dobře zajistit. Dokonce občas moji lidé pomáhají při zásobování, nedávno jsme nosili děvčatům knihy do obchodu Levné knihy.

Určité omezení bude ale vykoupeno krásnou ulicí. Byť často slyšíme hlasy obyvatel, že zde bude velké množství betonu.

To je zcestná představa. Žádný beton tady nebude. Beton je pouze v konstrukčních vrstvách. Ostatní bude dlažba, v některých místech bude recyklovaná více jak sto let stará, tedy přírodní kámen. Ulice by tedy měla vypadat tak, jak vypadají třeba i historická města nejen v Čechách, ale i ve světě. Myslím, že už v průběhu dubna, kdy začneme pokládat žulový finální povrch, lidé uvidí, že ulice bude opravdu krásná. Navíc ji doplní vzrostlé stromy.

Vizualizace architektů ukazuje vzrostlé stromy v ulici. Opravdu takové budou?
Ano, připraveny máme jilmy o výšce 6 metrů a průměru cca 25 až 30 centimetrů. Usadíme je i s velkým balem na předem připravená místa. Do ulice tedy přinesou nejen stín, ale navodí také klidovou atmosféru. Ulice by měla být vlastně takovou kolonádou.

Co nás čeká v nejbližších dnech?
Po dokončení inženýrských sítí, řekněme v první polovině dubna, zahájíme konstrukční vrstvy chodníků a vozovky. Zahájíme pokládku žulové dlažby. Odhaduji, že někdy v květnu bychom mohli přejít do další části, kde musíme připravit další plochy pro síťaře.

Rozumím tomu tedy správně, že od Ruské ulice bude již hotovo?
Ne, zcela. Není totiž možné udělat na čisto zmiňovanou čtvrtinu a potom přejít na další část. V momentě, kdy budeme mít plochu pro síťaře, začneme usazovat obrubníky v první části a pokračovat tak stále dál.

Víme tedy, co nás v nebližších dnech čeká. Bylo by možné se s Vámi potkat za nějaký čas, abychom se pobavili o dalším průběhu stavby.
Jistě, jakmile pokročíme dál nebo v případě, že budete potřebovat vysvětlení třeba postupu prací, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

Zdroj: Magistrát města Děčín