Rubriky
Zprávy

Město nabízí k pronájmu byt s terasou

Město nabízí k pronájmu byt v Tržní ulici o ploše 112,39 m2 formou výběrového řízení. Termín pro podání nabídek je stanoven do 21.10.2019 do 12:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit do výběrového řízení s výchozí cenou nájemného stanovenou pro výběrové řízení ve výši 5 988 korun za měsíc. K výsledné ceně budou účtovány zálohy na […]

Rubriky
Zprávy

Děčín opět rozšířil bezdoplatkové zóny

Od 10. srpna 2019 došlo na území Děčína k rozšíření takzvaných bezdoplatkových zón, kdy magistrát města vyhlásil opatření obecné povahy na další problémové lokality. Děčín tak pokračuje v boji proti obchodování s chudobou. Tentokrát se opatření týká především Podmokel, a to například ulice Ruská, Pivovarská či Tržní, dále pak Nového Oldřichova, například ulice Vojanova a […]

Rubriky
Zprávy

Děčín rozšířil bezdoplatkové zóny, nové vznikly na Starém Městě

Od 15. května 2019 došlo na území Děčína k rozšíření takzvaných bezdoplatkových zón, kdy magistrát města vyhlásil opatření obecné povahy na další problémové lokality. Opatření obecné povahy bylo vyhlášeno v několika lokalitách: Březová – úsek od křižovatky s ulicí Litoměřická po křižovatku s ulicí Růžová, Růžová – úsek od křižovatky s ulicí Zelená ke křižovatce […]

Rubriky
Zprávy

Celé Ústí nad Labem a Trmice se staly bezdoplatkovými zónami. Města tak chtějí omezit obchod s chudobou

Bojujeme proti obchodníkům s chudobou. Tak odůvodňují vedení měst Ústí nad Labem a sousedních Trmic zavedení bezdoplatkové zóny na celém svém území, které platí od 4. března. V praxi to znamená, že kdo se přistěhuje, ztratí nárok na doplatek na bydlení. Stejné to bude i při stěhování po městě. Doplatek dostávají od úřadu práce ti […]

Rubriky
Zprávy

Město chce ve svých domech domovníky

Podalo proto žádost o dotaci na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků. Ta zaplatí 95 procent nákladů. Projekt by měl řešit problémy bydlení sociálně vyloučených obyvatel ve dvou vybraných městských bytových domech a to v ulici Tržní a v Myslbekově. „Chceme zlepšit kvalitu bydlení v našich domech, které jsou v centru. Od domovníků si […]