Rubriky
Zprávy

Odbor rozvoje magistrátu města Děčín posoudil nabídky

Záznam o posouzení nabídek – Změna užívání na středisko městských služeb Záznam o posouzení nabídek – Dočasné zajištění svahu – ul. na Výšinách Záznam o posouzení nabídek – Oprava střešní krytiny SD Střelnice Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku

Rada města na svém zasedání dne 10. 5. 2011 projednala návrh na pořízení zahradní techniky a usnesením č. RM 11 09 50 12 schválila postup při nákupu zahradní techniky – zahradní traktor XHX 24 HD od Mountfield a.s. za cenu ve výši 113 600,- Kč, dle výjimky ze směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu […]

Rubriky
Zprávy

Výběrová a dotační řízení, výzvy Magistrátu

Orlík III – skládka odpadů – nápravná opatření po přívalových deštích Popis zakázky (PDF; 5 MB) Dokumentace (ZIP; 18MB) Revitalizace plochy č.p.p. 2463/9 k.ú. Děčín Výzva vč. podmínek a smlouvy o dílo

Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo – vedoucí odboru rozvoje

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na pracovní místo vedoucího úředníka / úřednice vedoucí/ho odboru rozvoje Koordinace podpory regionálního rozvoje a investičních činností je zařazena do 12. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších […]

Rubriky
Firmy Zprávy

Výzva k podání nabídek na odstranění vlhkosti v kanceláři

Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – odstranění vlhkosti v kanceláři č.34, 35/sklad/ v budově A1 Magistrátu města Děčín. Obhlídka místa plnění nutná, kontaktní schůzka dne 13. 4. 2011 v 10.00 hod., kontaktní osoba Ing.Petr Hodboď  tel. 604 210 287 Cenové nabídky doručte v uzavřené obálce s označením: […]