Rubriky
Zprávy

V září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Odbor životního prostředí upozorňuje, že od 1. 9. 2024 je zakázáno provozovat v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení horší než 3. emisní třídy (včetně spalovacích zařízení vlastní výroby). V ostatních budovách platí tento zákaz již od 1. 9. 2022. Za porušení zákazu provozování tohoto tepelného zařízení lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole jeho technického stavu a provozu. Seznam kontrolních techniků můžete vyhledat například na internetové adrese: https://ipo.mzp.cz. Za neprovedení pravidelné kontroly kotlů a topidel, které jsou napojeny na teplovodní soustavu vytápění a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW včetně, lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Zdroj: Magistrát města Děčín