Rubriky
Zprávy

Zoo Děčín se připojuje ke kampani upozorňující návštěvníky, aby nekrmili zvířata v zoologických zahradách

Nosným prvkem kampaně je emotivní video, kterému vzniklo z iniciativy Zoo Hluboká a kterému propůjčil hlas i tvář herec Karel Roden. Tuto osvětovou činnost podpořil na základě osobních zkušeností z pohledu nadšeného chovatele zvířat. Cílem kampaně je oslovit a informovat co nejširší veřejnost a snížit tak počty zvířat zbytečně trápených nevhodným nakrmením.

I přes veškerá upozorňování a napomínání se jak v zoologických zahradách, tak v soukromých chovech stále najdou návštěvníci či kolemjdoucí, kteří krmí cizí zvířata vším, co najdou po kapsách, a zvířata tak v podstatě týrají. Neuvědomují si, jak mohou zvířatům ublížit. „Zvířata v moderních zoologických zahradách jsou krmena vyváženou stravou. Chovatelé se snaží jejich krmení co nejvíce přiblížit přirozené potravě, kterou najdou ve volné přírodě. Na optimalizaci krmných dávek a jejich vyváženosti nejen pro druh, ale i pro konkrétní jedince, se pracuje i několik let“ říká zooložka Zoo Hluboká Markéta Jariabková. Řada druhů v zoologických zahradách jsou navíc tzv. potravní specialisté. To znamená, že se živí pouze vybranou potravou a cokoliv jiného jim může způsobovat i dlouhodobé zdravotní potíže, v nejhorších případech i smrt.

Zoo Děčín řešila v minulosti několik případů nevhodného chování návštěvníků.Byl to například úhyn kapybary vodní, kterou návštěvníci nakrmili rohlíkem, nebo beránka ovce ouessantské, kterému zoo dokonce jako výstrahu pro nezodpovědné návštěvníky vystavila parte. Dalším případem pak byla například otrava samice makaka chocholatého, zde se naštěstí podařilo zvíře zachránit, ale zoo to stálo nemalé finanční prostředky za veterinární péči.„Uhynulých zvířat by ale bezpochyby bylo mnohem více, kritickou situaci často zachraňují sami chovatelé, kteří zavčasu z výběhů vyndávají jídlo, které návštěvníci zvířatům podávají. Nedávno to byl například hotdog,“uvedl ředitel Zoo Děčín Roman Řehák.

Prosíme, nekrmte zvířata v zoo!

Ajka Houšková
Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace