Rubriky
Zprávy

Tajemník Kříž: kvalitní služby úřadu

V srpnu před dvěma lety se stal novým tajemníkem magistrátu Martin Kříž. Během dvou let se musel vypořádat s celou řadou problémů a výzev.

Pane tajemníku, jak byste zpětně celé toto dvouleté období zhodnotil?
Byly to pro mě opravdu dva náročné roky. Museli jsme se vyrovnat s covidovou situací, několika legislativními a také politickými změnami ve vedení města. Činnost úřadu je velice různorodá a zahrnuje mnoho oblastí jak v zajištění výkonu samosprávy, tak i v přenesené působnosti státní správy. Jedním z mých prvních úkolů při nástupu do funkce bylo dokončení části reorganizace úřadu. Tu započal již můj předchůdce Jaromír Zajíček. Reorganizace, ve které jsem pokračoval, se týkala především sjednocení stavební činnosti, a i provedený audit ukázal, že tato změna byla realizována s úspěšným výsledkem. V rámci celkového auditu jsme v této oblasti obdrželi kladné hodnocení, a proto věřím, že i připravovaná další část reorganizace, týkající se kulturní činnosti, bude mít také pozitivní přínos. O tom, že je magistrát na výborné úrovni a že má kvalitní zaměstnance, svědčí mimo jiné i to, že se nám v tomto období podařilo získat řadu ocenění jak pro magistrát, tak i pro město. Jeden z nejvýznamnějších úspěchů je absolutní vítězství v „Národní ceně kvality České republiky v kategorii START“. Podařilo se nám opětovně obhájit „ISO“ a obhájili jsme i druhé místo v Ústeckém kraji v „Přívětivém úřadě“.

Co Vás během těch dvou let nejvíce překvapilo?
Náročnost výkonu této funkce. Není to totiž jen o tom plnit základní pracovní povinnosti, ale je to částečně i o výkonu různých společenských aktivit. Protože jsem vždy byl a budu hrdým občanem našeho města, z pozice tajemníka samozřejmě nechci stát mimo jeho dění. Proto se účastním, a to i mimo své pracovní povinnosti, různých městských akcí a akcí prospěšných pro naše město. Děčín je nádherné město s obrovským potenciálem a já ho vždy velmi rád všude propagoval, propaguji a nadále i ze své pozice propagovat a reprezentovat budu.

Jaké změny na úřadu za ty dva roky proběhly?
Je jich celá řada, a to jak uvnitř úřadu, tak i pro obyvatele našeho města. V roce 2021 jsme vlastními silami začali vyvíjet systém s názvem kAppka, jehož hlavním účelem je monitoring spotřeby a případného úniku vody pomocí chytrých vodoměrů v budovách magistrátu a příspěvkových organizací města. Pokud dojde k neobvyklé události, zašle systém automaticky zprávu zodpovědné osobě dané budovy, aby situaci prověřila a nedocházelo tak ke škodám na majetku. Za tento inteligentní systém jsme v loňském roce obdrželi prestižní cenu magazínu Egovernment.
Dále jsme zavedli Děčínskou kartu, kterou lze používat jako klasickou bezkontaktní platební kartu, nosič časového kuponu v MAD nebo jako identifikátor ve školních jídelnách našeho města. Nově lze Děčínskou kartu použít i jako čtenářský průkaz v knihovně. Speciální edici této karty jsme zavedli v loňském roce i pro občany Ukrajiny, kteří své dosavadní útočiště našli v Děčíně.

Jaké další smart, tedy chytré projekty, byste ještě vyzdvihl?
Spolupracujeme s naším dopravním podnikem nejenom na Děčínské kartě, ale i na dalších projektech. Novinkou jsou například velké QR kódy na vybraných zastávkách městské autobusové dopravy, které po načtení zobrazí nejbližší spoj (linku) odjíždějící z dané zastávky, a to včetně případného zpoždění. Zavedli jsme také Platební bránu, kdy si každý může ověřit, zda nemá vůči městu nějaké závazky a současně je velmi snadno může uhradit z pohodlí domova, aniž by musel chodit na úřad. Také jsme modernizovali dosluhující vyvolávací systém v budově Magistrátu města v Děčíně I. Navíc bude tento systém v nejbližší době ještě rozšířen o novou službu, tzv. virtuální lístek. Žijeme v informační době a to, jak rychle se k nám důležitá informace dostane, je naprosto klíčové. Město Děčín proto informuje občany o různých aktivitách nejen prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí nebo Zpravodaje, ale nově jsme mezi naše komunikační kanály zařadili i MUNIPOLIS, dříve známý jako Mobilní rozhlas. Novinek a různých vylepšení je tedy opravdu hodně a chceme v nich pokračovat.

Mezi zaměstnanci magistrátu probíhá pravidelný průzkum spokojenosti. Jak je pro Vás důležitý?
Jsem velmi rád, že můj předchůdce tento průzkum zavedl. První proběhl již v roce 2009. Opakuje se každé dva až tři roky. Data získaná z průzkumu pro mě byla při nástupu do funkce tajemníka velmi důležitá. Asi nejvíce mě mile překvapilo, že téměř tři čtvrtiny úředníků a zaměstnanců magistrátu jsou hrdí na to, že pracují na našem úřadě. Velmi si této hrdosti cením a chtěl bych, aby spokojených zaměstnanců stále přibývalo. Naopak nejhůře hodnocenou oblastí v rámci celého průzkumu bylo finanční ohodnocení. Průzkum nám však i ukázal mnoho možností, jak vylepšit pracovní prostředí, činnosti a mezilidské vztahy. Se získanými podklady postupně pracuji, vše vyhodnocuji a průběžně se snažím reagovat na vznesené požadavky zaváděním nových opatření.

Daří se magistrátu získávat lépe nové zaměstnance, když se mu, pokud jde o platy, těžko konkuruje soukromé sféře?
Veřejná správa jako zaměstnavatel „loví“ ve stejných vodách jako ostatní subjekty na trhu práce. A jak všichni víme, je to činnost stále náročnější. Doba, kdy se na jednu pracovní pozici hlásilo například 20 uchazečů, je opravdu dávno pryč. A tak se všichni zaměstnavatelé – i my jako veřejná správa – také snažíme „lákat“ nové zaměstnance na výhody a benefity. Zároveň se samozřejmě snažíme udržet si naše současné, kvalitní odborníky. Jsme solidní, stabilní zaměstnavatel s jistotou práce (ve většině případů je nástup do pracovního poměru na dobu neurčitou: dle zákona o úřednících). Při oslovování nových zaměstnanců využíváme webové stránky města, sociální sítě či vlastní kariérní stránky, které jsou navázány na internetový portál e-zaměstnání. Přesto mnohá výběrová řízení musíme zveřejňovat opakovaně. Myslím, že nastavený systém řízení lidských zdrojů u nás není vůbec špatný, ale samozřejmě je třeba jej stále ladit a modelovat, pozvedávat firemní kulturu a posilovat u zaměstnanců vědomí, že statutární město Děčín je jako zaměstnavatel férová a stabilní firma, která je důvěryhodná a dbá o spokojenost svých zaměstnanců. Nejlepší vizitkou pro nás je, pokud naši vlastní zaměstnanci doporučí svým známým, aby se do zveřejněné poptávky k obsazení pracovního místa přihlásili.

Jaké benefity magistrát zaměstnancům poskytuje?
Je to například příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, čerpání služeb v rámci benefitní karty a možnost využívání vlastního rekreačního zařízení. Jsem si vědom, že obdobné benefity poskytuje značná část zaměstnavatelů, ale my si navíc zakládáme na koordinaci osobního a pracovního života našich zaměstnanců. Zcela samozřejmě poskytujeme pružné rozvržení pracovní doby, máme zakotveny principy, pomocí kterých zaměstnancům vycházíme vstříc v okamžicích těžkých osobních či rodinných situací. Prioritou je i neustálé vzdělávání zaměstnanců.

Tématem posledních měsíců jsou ceny energií. Jak se s nimi magistrát vypořádává?
Myslím, že velmi dobře. Nakoupili jsme energie přímo na energetické burze pro roky 2021-2022, cena byla fixována. Pro rok 2023 jsme na burze vysoutěžili dodavatele s nákupem za spotové ceny (ceny obchodované v aktuálním měsíci). Mezi lednem a červnem začala cena velmi rychle klesat, žádný nákup jsme neprovedli za zastropovanou cenu. Nyní je cena asi o čtyřicet procent nižší, než je právě zastropovaná cena. Rozpočet města s tímto vývojem počítal. V říjnu budeme na burze opět poptávat cenu na roky 2024 a 2025.

Jaké máte priority pro následující období?
Samozřejmě, že bych chtěl i nadále pokračovat v personální stabilizaci úřadu, podporovat zvýšení kvalifikace pracovníků a poskytování kvalitních služeb pro občany našeho města. Věřím, že k tomuto přispěje i politická stabilizace představitelů celého vedení města. Dále bych rád prohluboval spolupráci s našimi partnerskými městy nejen v oblasti kultury, která je již nastavena, ale také v oblasti sdílení dobré praxe. Závěrem bych chtěl podotknout, že i přes všechny problémy, které se vyskytují a musíme je řešit, si práce úředníků velmi vážím. Bez nich by magistrát fungovat nemohl.

Zdroj: Magistrát města Děčín