Rubriky
Zprávy

Nová palisáda prodlouží život buku při patě Rudolfova kamene

Nová palisáda proslouží život buku, který roste při patě Rudolfova kamene, jedné ze tří známých vyhlídek na Jetřichovicku. Strom se nachází těsně při skále a písčitý svah, kterým vede přístupová cesta k vyhlídce, podléhá erozi. Právě v důsledku eroze dochází k obnažování kořenového systému buku. Bez zásahu by bylo nutné strom odstranit, aby se nevyvrátil na stezku.

Vytvořením palisády a doplněním vzniklého prostoru zeminou je strom stabilizován, současně konstrukce chrání i přístupovou cestu. Jako stavební materiál byly využity kmeny odumřelých smrků, které bylo nutné pokácet v jiné části cesty.

Správa národního parku buku u Rudolfova kamene tímto způsobem prodloužila život již zhruba před deseti lety, dřevěná palisáda z té doby však již dožila a musela být odstraněna. V blízké budoucnosti bude arboristy ještě proveden ořez suchých větví stromu tak, aby v případě pádu neohrožovaly návštěvníky.
Palisáda pod bukem u Rudolfova kameneNová palisáda pod bukem při patě Rudolfova kamene stromu, který je také estetickým prvkem v krajině, prodlouží život. Foto: Miroslav Rohlík 

Palisáda pod bukem u Rudolfova kamene
V nejbližší budoucnosti arboristé provedou také odborný ořez suchých větví stromu tak, aby nedocházelo k jejich pádu na přístupovou cestu. Foto: Miroslav Rohlík

Zdroj: www.npcs.cz